Lietubodite.lv noteikumi

Lietotājs – privātpersona vai juridiska persona.

Portāls lietubodite.lv paredzēts lojālu lietotāju preču ievietošanai un turpmākai publicēšanai internetā.

Ievietojot preci, lietotājs piekrīt lietošanas noteikumiem.

Ievietojot preci lietotājs piekrīt, ka lietotāja personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar LV likumdošanu.

Portāla lietubodite.lv lietotāju ērtībai un dažādu pārlūkprogrammu pareizai darbībai tiek izmantoti cookie faili, kuri atrodas lietotāja datorā.

Cookie faili tiek izmantoti, lai saglabātu lietotāja iestatījumus un preferences, ekrāna izšķirtspēju un krāsu dziļumu, vēlamo portāla valodas versiju, šķirošanas metodes, uzstādījumu par izvēlēto valūtu un t.t.

Failu cookie dati netiek nodoti trešajām personām un uzglabāti saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas ieteikumiem un prasībām par personas datu aizsardzību. Preču portāls lietubodite.lv vietne arī tiek izmantota trešo personu reklāmas kompānijām, piemēram, Google Adsense, kā arī statistikas sistēmām, kuras ģenerē savus cookie. Uz tiem arī attiecas Eiropas Savienības un Latvijas likumdošanas prasības par personas datu aizsardzību.

Mūsu sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.

Preces netiek pieņemtas, tiek izdzēstas, ja:

Preces aprakstā ir pretlikumīga, amorāla, apvainojoša, krāpnieciska informācija, teksts vai pievienotais attēls.

Prece ievietota neatbilstošā vai daļēji neatbilstošā sadaļā.

Preces aprakstā, kuri nesatur precīzu detalizētu preces, pakalpojumu vai kuros netiek norādīta svarīga informācija (piemēram: produkta kvalitāte, stāvoklis, materiālis, izmēri, funkcionalitāte, izmantošanas nianses,pieļaujamā lietošanas sfēra ) un pēc attēla nav iespējams identificēt iepriekš minētas datus vai kopumā teksts un fotogrāfijas ir maldinošas.

Preces aprakstā nepareizi aizpildīti speciālie lauki, vai ir nekorekta, kļūdaina informācija.

Preces aprakstā norādīta cena neatbilst patiesībai vai nav minēts par papildu izmaksām. Cenai jābūt galīgai bez jebkuriem papildu nosacījumiem.

Netiek pieņemti attēli un fotogrāfijas, kuras neatbilst preces apraksta tekstā aprakstītam piedāvājumam, kā arī sliktā kvalitātē, ja nevar redzēt preces stāvokli. Fotogrāfijās vajadzētu būt redzama tikai viena prece, kura tiek aprakstīta preču apraksta tekstā. Fotogrāfiju izmantošana, piemēram, līdzīga telefona vai analogiskas automašīnas, nav atļauta. Aizliegti vispārēja tipa fotoattēli, kur pārdošanas objekts ir pārstāvēts starpā citiem objektiem un nav dominējošs attēlā

Ar fotogrāfijām vai attēliem, kuri satur pārāk spilgtu fonu, nedabīskā krāsā, foto izveidota izmantojot grafisku redaktoru (kolāža), ka arī fotoattēli, kuri satur dominējošus uzrakstus, grafiskus ieliktņus, logotipus, kontaktinformāciju vai efektus, kas maina dabisko estētisko attēla izskatu.

Preces aprakstā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.

Preces apraksts rakstīts citā valodā, izņemot latviešu, krievu vai angļu.

Preces aprakstā daudz pareizrakstības kļūdas.

Preces aprakstā tiek prasīta jebkāda priekšapmaksa par piedāvāto objektu vai pakalpojumu.

Preces apraksts domāts informācijas par lietotājiem vākšanai.

Par preces aprakstu sūdzas daudz citu lietotāju.

Preces aprakstā noklusēta svarīga informācija.
Piemērs: pārdodot jaunu preci netiek pieminēts, ka prece ir lietota vai bojāta.

Preces apraksts bez attiecīgās licences numura un konkrētas uzņēmuma kontaktinformācijas, ja objektam vai pakalpojumam nepieciešama licenzēšana.

Preces aprakstā tiek piedāvāts darbs web čatā, erotiska foto un video filmēšana, jebkurā veidā seksuāla pakalpojumu sniegšana.

Satur norādes uz resursiem, kuri nekorekti apkalpo apmeklētājus, atver uznirstošos logus, ieslēdz skaņas pavadījumus vai veic citas ļaunprātīgas darbības vērstas pret apmeklētājiem vai informācijas sistēmām; satur preču vai pakalpojumu piedāvājumus, kurus aizliegts izvietot.

Satur norādes uz lapām, kuras tiek pārslogotas ar web skaitītājiem, reklāmas blokiem, norādēm uz citam lapām. Tāpat, ja lapās ir maz informācijas, novecojušs saturs vai ir ļoti zemas kvalitātes izgatavojumi, kā arī satur norādes uz lapām, kuras nav saistītas ar preces saturu.

Preces apraksta tekstam jābūt tikai informatīvam.

Preces atkārtojas ar vienādu tekstu vai satur identiskas norādes. Katras preces tekstam jābūt unikālam ar norādi uz konkrētu preci.

Preces, kuras var būt orientēti uz nepieprasītās korespondences un reklāmas brošūras izplatīšanu, saistīti ar citām uzbāzīgām reklāmas metodēm vai agresīvu mārketingu.

Kārtības noteikumi

Ja atkārtoti vai ļaunprātīgi tiek pārkāpti satura noteikumi, lietubodite.lv administrācijai ir tiesības liegt lietotājam turpmāku preču iesniegšanu un slēgt profilu.

Pušu atbildība

Lietotājs pilnā mērā ir atbildīgs par preces saturu, LR likumdošanas un pārdošanas serviss lietubodite.lv  lietošanas noteikumu, autortiesību, saimniecisko tiesību un preču zīmju pārkāpumiem.

Noteikumu izmaiņu kārtība:

Portāla lietubodite.lv lietošanas noteikumi var tikt mainīti, izmaiņas stājas spēkā no publikācijas brīža.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *